Legalizacja tachografów cyfrowych

Legalizacja tachografów cyfrowych

Nasza firma posiada zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji:
Prowadzimy montaż i legalizację tachografów cyfrowych.
Zapraszamy również do korzystania z naszych usług w zakresie pobierania danych z kart kierowców i pamięci masowej tachografu cyfrowego.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU ORAZ POZYTYWNYM REFERENCJOM OD NASZYCH KLIENTÓW